ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា អញ្ជើញពិនិត្យមើលបន្ទប់តាមដានព័ត៌មាន នៅក្នុងអំឡុងឃោសនាបោះឆ្នោត របស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញពិនិត្យមើលបន្ទប់តាមដានព័ត៌មាន នៅក្នុងអំឡុងបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ