វិចារណកថា៖ បុណ្យរុក្ខទិវា៩កក្កដារួមគ្នាបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ព្រៃឈើ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ

វិចារណកថា៖ បុណ្យរុក្ខទិវា៩កក្កដារួមគ្នាបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ព្រៃឈើ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ថ្ងៃទី ០៩ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា