អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖អបអរសារទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហាជាសម្បតិបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖អបអរសារទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហាជាសម្បតិបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិ​​ន អេង និង អ្នកនាង អ៊ូចសាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ ថ្ងៃទី០៦ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា