ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍​ចំនួន​៨ ប្រកាសជួល និង​លក់​ម៉ោង​ឱ្យ​គណបក្ស​នយោបាយ​ ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ៖

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានប្រកាសថា ស្ថានីយវិទ្យុ និង​ទូរ​ទ​ស្សន៍​ ចំនួន​៨ បានប្រកាសជួល និង​លក់​ម៉ោង​ឱ្យ​គណបក្ស​នយោបាយ​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ឃោសនា​បោះ ឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ ។ នេះបើតាមសេចសក្តី ប្រកាសជូនដំណឹង របស់ ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ដែលបានផ្តល់ជូនគ.ជ.ប គិតត្រឹមថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាកន្លងមកនេះ។