សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំ៖ កម្ពុជាជោគជ័យលើការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ដោយនាំចំណូលប្រមាណ១៥០០០លានដុល្លារចាក់ចូលសេដ្ឋកិច្ច

សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំ៖ កម្ពុជាជោគជ័យលើការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ដោយនាំចំណូលប្រមាណ១៥០០០លានដុល្លារចាក់ចូលសេដ្ឋកិច្ច

រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ លោក ចេម ហួត

អត្ថាធិប្បាយដោយៈ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ចាក់ផ្សាយ៖តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា​ AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា