ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ៖ ធម៌វិលទៅកាន់សេចក្តីរីកចំរើន

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ៖ ធម៌វិលទៅកាន់សេចក្តីរីកចំរើន
ច្រៀងដោយ៖ ភីរម្យប្រាជ្ញ ឈួន និង លោកស្រី ព្រំ ផល្លា
ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណនៃវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHzនិង វិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ ថ្ងៃទី០៥ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា