សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានផែនការអប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានផែនការអប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ លោក វ៉ាង ភក្តី

អត្ថាធិប្បាយដោយៈ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ចាក់ផ្សាយ៖តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា​ AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា