សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប បើកយុទ្ធនាការសៀមរាបផ្ទះខ្ញុំ និងចែកធុងសំរាមចំនួន ៥០០ធុង

សៀមរាប៖ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំដោយលោក ទៀ សីហា អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប បើកយុទ្ធនាការសៀមរាបផ្ទះខ្ញុំ ក្រោមប្រធានបទ « ការសម្អាតបរិស្ថានក្រុង » និងចែកធុងសំរាមចំនួន ៥០០ធុង ដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សា ទីផ្សារ និងដាក់តាមទីសាធារណៈ ក្នុងក្រុងសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។
រូបថត៖ ឃុត សៅ(AKP)