ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយៈ លោកនិតិ

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយៈ លោកនិតិ

ច្រៀងដោយៈ ភីរម្យ ប្រាជ្ញឈួន និងលោក ម៉ម សុន

ចាក់ផ្សាយៈ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា