បទយកការណ៍ ស្ដីពី រមណីយដ្ឋាន អូររមីស ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន ក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ដោយ លោក ស្រី សំអាង គុទារិយា