នាទីៈបទចម្រៀងជ្រៀសរើស អមដោយអត្ថាធិប្បាយ

នាទីៈ បទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ

រៀបរៀងអត្ថបទដោយៈ លោក ប៊ុន ហឿម

អត្ថាធិប្បាយដោយៈលោក ប៉ាន់​ ខែមម៉ានូ និង លោកស្រី ខន សុវណ្ណដា

បច្ចេកទេស និងបញ្ចូលបទភ្លេងដោយៈ លោក សន្ទនា

ចាក់ផ្សាយៈរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ វាលាម៉ោង២២ម៉១២ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីផ្សាយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា