អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយៈ អបអរសារទរ ថ្ងៃខួបកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយៈ អបអរសារទរ ថ្ងៃខួបកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង២០ម៉៣០ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz

និពន្ធដោយៈ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយៈ លោក កែប ផេង និងលោកស្រី អ៊ុក សុផា

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា