វិចារណកថាៈ អបអរសារទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៧ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

វិចារណកថាៈ អបអរសារទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៧ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយៈ ម៉ោង២១ម៉០០ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz

ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា