ធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីលស្តីពីៈ ត្រៃកូដធម៌

ខ្លឹសារនៃព្រះធម៌ទេសនាគឺៈ ត្រៃកូដធម៌ ​

ទេសនាដោយៈ ព្រះតេជគុណ ព្រះមង្គលមុនី ហង្ស សាវី ជាសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយ គង់នៅវត្តបុទុមវត្តី រាជធានីភ្នំពេញ

ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា