ឯកឧត្តម ឈៀង យ៉ាណារ៉ា អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយនាយក UNDP ប្រចាំកម្ពុជា ស្តីពីសេចក្តីព្រាងឯកសារកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំ២០១៩-២០២៣

ឯកឧត្តម ឈៀង យ៉ាណារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយលោក Nick Beresford នាយកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) ប្រចាំកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងឯកសារកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំ២០១៩-២០២៣។

រូបថត៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ