សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ សូមធ្វើការអាប់ដេតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃរបស់ក្រសួងព័ត៌មានទៅកាន់កំណែប្រែចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីទទួលបានមុខងារថ្មីៗជាច្រើន។សូមអរគុណ