ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា-ប្រមាញ់ និងនេសាទ
ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្រ្តី
រដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម ច័ន្ទ តុងអ៊ីវ ឯកឧត្តម ប៉ោ ទ្រី ឯកឧត្តម លឹម សូគុន
ឯកឧត្តម តេង ឡៅ ឯកឧត្តម អ៊ុក សុខុន ឯកឧត្តម កៀង វ៉ាង
ឯកឧត្តម ឱម គីមស៊ា
អាសយដ្ឋាន អគារលេខ ២០០ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានី ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ +៨៥៥ - (០)២៣ - ២១១ ៣៥១ / ២១១ ៣៥២ / ២១៥ ៣២១
ទូរសារ +៨៥៥ - (០)២៣ - ២១៧ ៣២០
សារអេឡិចត្រូនិច maff@everyday.com.kh
គេហទំព័រ www.maff.gov.kh