ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រគល់-ទទួលប័ណ្ណសមាជិក ប.ស.ស និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយការអនុវត្ត របប ប.ស.ស នៅក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រគល់-ទទួលប័ណ្ណសមាជិករបបបេឡា សន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) និងផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ជូនមន្រ្តីរាជការ ក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា