សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិ ក្នុងឱកាសដែលអង្គការUNESCOបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធ៌មអរូបីយនៃមនុស្សជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —